TARIKH : 24 OKTOBER 2007
MASA : 9.00 MALAM
TEMPAT : BALLROOM 1, LEVEL 6, HOTEL RENNAISSANCE KOTA BHARU.

web23.jpg,web33.jpg,web44.jpg

web53.jpg,web63.jpg web72.jpg

web82.jpg web92.jpg web112.jpg

 

 

Advertisements